Baspaket

Hemsida o underhåll
  • 4 Uppbyggnad ny hemsida
  • 10 Hosting hemsida
  • 2 Underhåll hemsida
  • 14 Uppdatering hemsida

Obegränsade möjligheter

Vid andra typer av projekt o tidsstyrning
  • 18 New professional pages
  • 40 MySQL Databases
  • 8 TB Bandwith
  • 50 GB storage space